Sausio 17 – 21 dienomis Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre sukurta šiuolaikine baze, skirta Oto variklių techninės priežiūros bei remonto operacijų mokymuisi, dar kartą pasinaudojo moksleiviai iš Vilniaus agroekologijos mokymo centro filialo „Dieveniškių Simono Karczmaro amatų kiemas“. Moksleiviai gilino žinias ir tobulino praktinius įgūdžius pagal Automechaniko mokymosi programos modulį „Oto variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas“.

Per savaitę mokiniai susipažino su konstrukcija ir atliko pagrindines techninės priežiūros bei remonto operacijas ne tik klasikinių Oto variklių, bet ir šiuolaikinių variklių tiesioginiu benzino įpurškimu (dažnai sutrumpintai žymimų GDI, FSI, TFSI, TSI). Svarbu ir tai, kad moksleiviai daugiau išgirdo ir praktiškai susipažino su vis didesnį pagreitį įgaunančių elektrifikuotų automobilių tipais, konstrukcija ir pagrindinėmis saugaus eksploatavimo taisyklėmis. Mokiniai iš Dieveniškių naudojosi tikrojo hibrido Toyota Prius veikiančiu stendu, pagrindiniais vidutinio hibrido komponentais (48 V įtampos elektros mašina ir 48 V ličio jonų baterija).

Džiugu, kad atvyko motyvuoti, kultūringi, iniciatyvūs ir maloniai bendraujantys jauni žmonės. Besimokydami naujų dalykų moksleiviai demonstravo tvirtas žinias ir praktinius įgūdžius, įgytus besimokant namuose mokymo programoje numatytus modulius. Dėl to pagarbos nusipelno ne tik moksleiviai, bet ir su jais dirbę pedagogai.

Profesijos mokytojas Mindaugas Šnipaitis

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0006 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

/*54745756836*/