Spalio 11 – 15 dienomis Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre vyko praktiniai užsiėmimai dviem mokinių grupėms iš Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos.

Mokinių pažintis prasidėjo nuo susipažinimo su Marijampolės PRC Sektorinio praktinio mokymo centre esančiomis mokymo patalpomis, įrenginiais, mokomąja technika, modeliais, pjūviais, diagnostikos priemonėmis.

Įgyvendinant projektą ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės mokiniams buvo vedamas praktinis mokymas pagal automobilių ir traktorių “Elektros ir elektronikos techninės priežiūros, remonto ir diagnostikos” mokymo programą. Mokymų metu mokiniai susipažino su starterių, generatorių testavimo prietaisu “OPAL TMA” veikimo principu ir atliko įvairius matavimus. Panaudojant maketus, įrenginius ir kitas mokymo priemones, mokiniai atliko generatorių, starterių testavimo bei ardymo – surinkimo darbus. Mokinius sudomino ,,išmanieji” generatoriai bei generatorių kompaktinių diržų tempikliai.

Kita mokinių grupė visą savaitę praktinių užsiėmimų metu mokėsi suprasti automobilių transmisijų konstrukcijas, techninės priežiūros reikalavimus. Užsiėmimų metu diagnozavo transmisijos elementų techninę būklę, bandė nustatyti jų liekamąjį resursą, remonto būdus, priemones ir galimybes. Naudojantis sektorinio praktinio mokymo centro bazėje esančiais įrenginiais, modeliais, natūraliais mazgais ir diagnostiniais prietaisais mokiniai pagilino teorines žinias praktikoje, geriau pažino darbo įrankius ir išmoko jais naudotis. (Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“)

Laisvalaikį leido vykdami į pažintines ekskursijas po Marijampolės parkus, kitas lankytinas vietas, vakarais stadione žaisdavo krepšinį.

Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos mokiniai išvyko patenkinti gavę naujų praktinių įgūdžių automobilių transmisijų ir traktorių elektros bei elektronikos įrengimų techninių priežiūrų ir remonto srityse.

Profesijos mokytojai: Alvydas Šimanskas ir Mindaugas Zdanevičius

/*54745756836*/