Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti specialybės mokiniams buvo vedamas praktinis mokymas pagal „C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimo“ modulį.

Mokymų metu mokiniai susipažino su transporto priemonių technine priežiūra, darbo ir poilsio režimų reikalavimais, ekonomišku transporto priemonių vairavimu, pneumatine stabdžių sistema bei atliko įvairias praktines užduotis mokymo aikštelėje. Taip pat sužinojo, kaip taisyklingai įlipti ir taisyklingai sėdėti prie vairo, susipažino su automobilių prietaisų naudojimu ir jų paskirtimi bei atliko įvairius manevrus su sunkvežimiu: vairavo vingiais, į įkalnę, įvairiu greičiu, apsisuko ir atliko posūkius ribotame plote, įvažiavo atbuline eiga į boksą (garažą), pastatė sunkvežimį pakrovimui-iškrovimui skirtoje vietoje prie rampos imitatoriaus. Įsisavino žinias, kaip taisyklingai stabdyti, vairuoti ir pastatyti sunkvežimį.

Mokiniai džiaugėsi galimybe dalyvauti šiame projekte ir taip išmėginti savo vairavimo įgūdžius ir juos patobulinti. Būsimi vairuotojai galės pritaikyti įgytas praktines žinias ir įgūdžius savo darbinėje veikloje.

Profesijos mokytojas Arvydas Kasparavičius

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0006 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

/*54745756836*/