2022 m. spalio 10-14 ir lapkričio 14-18 dienomis Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre vyko praktiniai užsiėmimai Smalininkų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniams.

Mokymuose mokiniai susipažino su transporto priemonių technine priežiūra, automobilių prietaisų naudojimu ir jų paskirtimi, darbo ir poilsio režimų reikalavimais, ekonomišku transporto priemonių vairavimu, pneumatine stabdžių sistema. Praktinių mokymų metu mokiniai  mokėsi, kaip taisyklingai įlipti ir sėdėti prie vairo, automobilių aikštelėje atliko įvairius manevrus su sunkvežimiu: vairavo vingiais į įkalnę, įvairiu greičiu apsisuko ir atliko posūkius ribotame plote, įvažiavo atbuline eiga į boksą (garažą), pastatė sunkvežimį pakrovimui-iškrovimui skirtoje vietoje prie rampos imitatoriaus. Taip pat įsisavino žinias, kaip taisyklingai stabdyti, vairuoti ir pastatyti sunkvežimį.

Mokymų metu mokiniai geriau įgudo valdyti transporto priemones, įvertinti eismo situacijas, įgijo tvirtesnio pasitikėjimo savimi,  taip patirdami mažiau įtampos ir streso vairuodami.

Profesijos mokytojas Arvydas Kasparavičius

 Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0006 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.