2022 m. spalio 10-14 dienomis Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre vyko praktiniai užsiėmimai Smalininkų technologijų ir verslo mokymo centro mokiniams.

Mokiniai, besimokantys automobilių mechaniko specialybės, gilino savo žinias ir praktinius įgūdžius apie automobilių variklių konstrukcijas, ardymą, surinkimą, veikimą ir diagnostiką. Kartu diskutavome ir aiškinomės apie variklių maitinimo sistemas, ieškojome informacijos automobilių techninės duomenų bazės programoje. Nagrinėdami sistemų ypatumus, aptarėme jų panašumus ir skirtumus. Pasitelkdami mokomuosius stendus ir automobilius, mokiniai atliko ardymo ir surinkimo, elementų indentifikavimo, diagnostikos darbus. Baigiantis mokymams aptarėme rezultatus, įgytas naujas praktines kompetencijas.

Profesijos mokytojas Vidas Skilandis

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0006 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

/*54745756836*/