Projektų logo

Marijampolės PRC tęsiasi projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0006.

Lapkričio 29 – gruodžio 3 dienomis mūsų sektoriniame praktinio mokymo centre, lydimi profesijos mokytojo mokėsi devyni moksleiviai iš Vilkijos žemės ūkio mokyklos. Šį kartą moksleiviai gilino praktinius įgūdžius pagal Automechaniko mokymosi programos modulį „Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas“.

Šiuo metu didžiąją lengvųjų automobilių parko Lietuvoje dalį sudaro automobiliai dyzeliniais varikliais, todėl moksleiviai, įvertinę šią aplinkybę, nuo pat pradžių rimtai kibo į darbą.

Skirtingų gamintojų, skirtingų modelių, skirtingų gaminimo metų varikliuose sumontuotos variklio maitinimo sistemos sudėtis ir veikimo principas šiek tiek skiriasi. Pirmiausia moksleiviai, ardydami ir surinkdami pagrindinius tokių sistemų komponentus, susipažino su jų konstrukcija, darbo sąlygomis, analizavo atskirų komponentų ir jų dedamųjų darbingumo mažėjimo priežastis bei jo atstatymo galimybes.

Vėliau įvairiausiais metodais ir prietaisais mokėsi vertinti neišardytų komponentų techninę būklę. Jie įgijo pirminius darbo įgūdžius su diagnostiniais prietaisais, multimetrais, osciloskopais, dūmamačiais, išmoko reikalingą informaciją surasti elektroninėje duomenų bazėje „Autodata“.

Mokyklos administracijos dėka moksleiviai mokymuisi galėjo naudotis ne tik centro laboratorijose esančiais varikliais ir maketais, bet ir šiuolaikiniais mokomaisiais automobiliais, naudojamais siekiančių įgyti vairuotojo teises asmenų mokymui. Taip moksleiviai susipažino su įvairiausiomis šiuo metu eksploatuojamomis dyzelinių variklių maitinimo sistemomis ir jų diagnostikos bei techninės priežiūros operacijomis: įvairių gamintojų modelių (kartų) Common Rail, „Siurblys-purkštuvas“ sistemomis.

Džiugu, kad visi devyni jauni žmonės noriai, sąžiningai ir kruopščiai stengėsi atlikti visas numatytas užduotis. Kartu su jais dirbo, jiems padėjo, patarė lydintis profesijos mokytojas Saulius Stanaitis. Gal kaip tik dėl to viskas vyko taip sklandžiai ir geranoriškai?

Profesijos mokytojas Mindaugas Šnipaitis

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0006 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

/*54745756836*/