2022m. lapkričio 14-18 dienomis Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre Raseinių technologijų ir verslo mokymo centro automechaniko specialybės mokiniai gilino praktines žinias apie automobilių stabdžių techninę priežiūrą ir remontą.

Mokymų metu mokiniai susipažino su automobilio stabdžių sistemos sandara, veikimu, gedimais ir jų šalinimo būdais. Atliko stabdžių mechanizmų priežiūros ir remonto darbus. Naudojantis specialiu kompiuteriniu stabdžių tikrinimo stendu, diagnozavo automobilio stabdžių sistemos efektyvumą. Pašalino surastus stabdžių mechanizmų gedimus, atliko automobilio stabdžių mechanizmų dalių keitimo ir remonto darbus. Mokiniai turėjo galimybę panaudoti naujausias technologijas, atlikdami automobilio stabdžių sistemos techninės priežiūros ir remonto darbus.

Mokiniai gebės savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias apie automobilių stabdžių techninę priežiūrą ir remontą.

Vyr. profesijos mokytojas Vytautas Jančiukynas

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ Nr.09.4.1-ESFA-T-736-02-0006 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.