Vasario 7-11 ir vasario 28-kovo 4 dienomis Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre atliko praktiką trys mokinių grupės, atvykusios iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bei Panevėžio profesinio rengimo centro.

Mokiniams iš Panevėžio profesinio rengimo centro, besimokantiems technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės, buvo vedami praktiniai mokymai apie automobilių ir traktorių, elektros ir elektronikos techninę priežiūrą, remontą ir diagnostiką. Mokymų metu moksleiviai atliko akumuliatorių, generatorių, starterių testavimą prietaisais ir mokėsi šalinti apšvietimo sistemos gedimus. Naudodamiesi mokomaisiais stendais atliko jutiklių įtampų ir varžų matavimus. Praktinių darbų metu įgytas žinias pasitikrino atlikdami testus.

Mokiniai iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro gilino savo praktinius įgūdžius žemės ūkio mašinų techninėje priežiūroje ir remonte. Mokiniai praktikos metu atliko įvairius žemės ūkio mašinų reguliavimo darbus ir techninės priežiūros operacijas. Labiausiai patiko vairuoti traktorius ir kombainą, išbandant jų galimybes ir funkcijas aikštelėje.

Abiejų grupių mokiniai buvo smalsūs, dėmesingi ir atsakingai atliko jiems paskirtas užduotis. Mokiniai išvyko patobulėję bei pagilinę savo žinias ir praktinius įgūdžius.

Profesijos mokytojai Mindaugas Zdanevičius ir Vytautas Venys

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

/*54745756836*/