Erasmus+ programos projekto „Profesijos mokymo metodų modernizavimas, remiantis ES patirtimi“ IT mokytojai iš  Jonavos politechnikos mokyklos, Tauragės profesinio rengimo ir mūsų  centro mokytojos Vilma Riškevičienė ir Grita Kolodzeiskienė 2019 m. spalio 28 – lapkričio 8 d. stažavosi Suomijoje. Mokytojai susipažino su Suomijos švietimo sistema, stažavosi  Raahe Lybecker Institute.

Šio projekto tikslas- kelti ir tobulinti mokytojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, naujų mokymo metodų ar įrankių įsisavinimą, tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimą, mokymo ir mokymosi procesų organizavimo tobulinimą, tarptautiškumo plėtrą, kelti prestižą, garsinant ir viešinant jų veiklas tarptautiniame lygmenyje.

/*54745756836*/