Marijampolės PRC kartu su Jonavos politechnikos mokykla įgyvendina Erasmus+ projektą ,,Erasmus keliai veda į sėkmę“. Šio projekto metu birželio 26 – liepos 7 dienomis stažavomės Sirnitz mieste, Austrijoje. Stažuotė buvo įdomi ir prasminga, įgijome vertingos patirties.
Aplankėme ir susipažinome su įvairiomis švietimo įstaigomis bei įmonėmis. Lankydamiesi profesinėse mokyklose labiau susipažinome su dualinio mokymo sistema, kuri Austrijoje taikoma jau 80 metų. Šios mokymo sistemos esmė ta, jog mokinys, besimokydamas profesijos, daugiausiai laiko mokosi įmonėje. Per metus mokinys mokosi beveik 8 mėnesius įmonėje, o 2 mėnesius gilina žinias profesinėje mokykloje. Mokiniams mokama stipendija. Pabaigę mokslus ir įgiję diplomą mokiniai dažniausiai lieka dirbti įmonėje.
Įmonės ir mokymo įstaigos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, tai profesinėms mokykloms padeda tobulinti mokymo programas ir mokinių įgyjamas kompetencijas. Darbdaviai teikia savo rekomendacijas, kokių žinių ar įgūdžių reikėtų daugiau įgyti besimokantiems. Tai padeda mokiniams greičiau ,,įsilieti“ į darbo rinką kaip savo srities profesionalams, o darbdaviams turėti puikius specialistus.
Įdomi ir profesijos mokytojų priėmimo į darbą procedūra. Profesijos mokytojas, kaip tinkamas kandidatas, priimamas 5 metų kadencijai dirbti ir mokyti mokinius kartu su jam priskirtu mentoriumi (kitu ilgiau dirbančiu profesijos mokytoju). Tuomet, jei mokytojas įgyja ar atitinka visus jam keliamus reikalavimus, jis priimamas į darbą iki tol, kol ateina laikas išeiti į pensiją.
Visose mokyklose praktika neatsiejama nuo teorijos, didelis dėmesys skiriamas darbo kultūrai, bendram specialisto įvaizdžiui. Mokymosi aplinka ir bazė labai panašios kaip Marijampolės PRC, tačiau dualinio mokymo sistema pakelia mokymą visai į kitą lygį, nes mokinys žino, ko nori ir yra suinteresuotas pasiekti kuo geresnį rezultatą.
Stažuotės metu pagilinome ne tik teorines ir praktines žinias, bet ir praplėtėme kultūrinį akiratį. Aplankėme daug kultūrinių vietų, pasivaikščiojome Klagenfurt senamiesčiu, praleidome vakarą prie Klopeinez ežero, kuris yra vienas iš šilčiausių ežerų Alpių regione, vyko sūrių ir vyno degustacijos.
Susipažinome su kolegomis iš kitų Lietuvos profesinių mokymo įstaigų. Diskutavome ir dalinomės profesine patirtimi, aptarėme tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvas.
Profesijos mokytojai Saulius Barkauskas ir Edgaras Rinkevičius
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

/*54745756836*/