Marijampolės profesinio rengimo centre  lapkričio 10 dieną vyko projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą populiarinimas Lietuvoje“ susitikimas tema: „Pameistrystės profesinio mokymo formos plėtojimo Marijampolės apskrityje galimybės ir perspektyvos”. Susitikimą vedė lektorius Marius Ablačinskas. Susitikimo metu aptarti  Pameistrystės teisiniai, finansiniai bei organizavimo aspektai,  galimybės profesinio mokymo pameistrystės forma Marijampolės apskrityje. Drauge su  verslo įmonių atstovais dalintasi gerosios patirties , įgyvendinant mokymąsi pameistrystės forma, pavyzdžiais, jos privalumais ir teikiama nauda verslui ir profesijos besimokantiems asmenims. Diskutuota pameistrystės plėtojimo Marijampolės apskrityje galimybių tema, informacijos viešinimo klausimais, verslo įsitraukimo į pameistrystę problemomis.  Atsakyta į įmonių atstovams kylančius klausimus bei pristatytas nacionalinis pameistrystės portalas http://www.pameistryste.lt  Nors ir ne tokiais dideliais žingsniais kaip tikėtasi, tačiau pameistrystė – bendras kelias į sėkmę.
Parengė metodininkė Lina Bankauskaitė-Šleinotienė.
/*54745756836*/