Švietimo mainų paramos fondas įvertino Centro įgyvendinto Erasmus+ programos projekto „Europinė patirtis sėkmingai profesinei ateičiai“ galutinę ataskaitą. Projekto metu 22 kelių statybos ir priežiūros bei melioracijos darbuotojų, virėjų ir statybininkų (apdailininkų) specialybių mokiniai stažavosi Maltoje, Italijoje ir Portugalijoje.

Džiaugiamės, kad ataskaita buvo įvertinta 95 balais iš 100 galimų. Vertinimo išvadose teigiama: „Projektas įgyvendintas tinkamai ir kokybiškai. Buvo vykdomas dalyvių kalbinis ir kultūrinis pasirengimas, projekto metu vykdyta dalyvių stebėsena ir mentorystė, atsakomybėmis dėl tinkamo stažuočių organizavimo pasidalinta su priimančiaisiais partneriais. Praktiniai projekto aspektai įgyvendinti tinkamai, pateiktos labai išsamios dalyvių ataskaitos sistemoje „Mobility tool+“, kuriose daug teigiamų atsiliepimų. Visiems dalyviams išduoti „Europass“ mobilumo dokumentai, kurie yra naudingi siekiant profesinės ar akademinės karjeros Lietuvoje. Akivaizdu, jog stažuotės turėjo teigiamus pokyčius mokinių profesinių ir asmeninių kompetencijų ugdymui. Projekto metu ir jam pasibaigus vykdyta labai plati ir tikslinga projekto rezultatų sklaida.“

Tai puikus projekto darbo grupės veiklos įvertinimas ir įrodymas, jog dirbama tikslingai ir kokybiškai. Šiais mokslo metais laukia nauji iššūkiai – į stažuotes vyks 32 įvairių specialybių mokiniai ir 10 mokytojų.

Vystymo skyriaus vedėja Lilija Zableckienė/*54745756836*/