Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centru, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru bei Šilutės profesinio mokymo centru įgyvendina projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

Pagal projektą profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas pažangius darbdavius, kurių trukmė – nuo 80 iki 280 val.

LR ŽŪR ir sektorinių praktinio mokymo centrų bendradarbiavimas pagrįstas 19-os metų patirtiniu mokymu, konsultavimu, technologinių kompetencijų tobulinimu, socialine partneryste su pažangiausiais žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės sektorių darbdaviais, susijungusiais į asocijuotas struktūras, kas užtikrins ne tik skaitlingą, bet ir kokybišką 45 profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimą.

Pastaraisiais metais nuosekliai auga profesinio mokymo mokinių dalis: nuo 2012 m. iki 2015 m. ji išaugo nuo 32,1 proc. iki 36,4 proc. Išaugo profesinio mokymo prieinamumas ir paslaugų įvairovė, profesinio mokymo sistema aktyviai pritaikoma asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Todėl būtina užtikrinti mokinių profesinio rengimo kokybę, kuri neįmanoma be kompetentingų profesijos mokytojų, išmanančių šiandienos inovacijas ir gebančių atlikti technologines operacijas, mokančių dirbti su įvairiomis medžiagomis ir technologine įranga. Investicija į profesijos mokytojų technologines kompetencijas garantuotai atsipirks  per naujų kompetentingų specialistų parengimą, kurie sėkmingai įsidarbins.

Pagal projektą technologines kompetencijas patobulins 45 profesijos mokytojai:

  • Žemės ūkio technikos technologinių kompetencijų, kurios apimtis 280 val., o mokymo programą sudaro 6 specialieji technologinių kompetencijų mokymo moduliai, kompetencijas patobulins 18 profesijos mokytojų;
  • Augalininkystės ir sodininkystės technologines kompetencijas, pagal mokymo programą, kurios apimtis 80 val. su 4 specialiaisiais technologinių kompetencijų moduliais, patobulins 5 profesijos mokytojai;
  • Dekoratyvinio apželdinimo technologines kompetencijas, pagal mokymo programą, kurios apimtis 80 val., o specialieji technologiniai kompetencijų moduliai yra 4, mokysis 4 profesijos mokytojai;
  • Gyvulininkystės technologines kompetencijas, pagal 80 val. trukmės ir 4 specialiųjų technologinių kompetencijų modulius, mokysis 2 profesijos mokytojai;
  • Pagal Maisto (mėsos, duonos, konditerijos) technologinių kompetencijų mokymo programą, kurios apimtis 120 val. ir kurioje numatyti 6 specialieji technologinių kompetencijų moduliai, technologines kompetencijas tobulins 10 profesijos mokytojų;
  • Žuvininkystės technologinių kompetencijų programa yra 120 val. trukmės ir joje numatyti 6 specialieji technologinių kompetencijų moduliai. Pagal šią mokymo programą kompetencijas tobulins 6 profesijos mokytojai.

18 profesijos mokytojų, kurie tobulins kompetencijas pagal Žemės ūkio technikos technologinių kompetencijų mokymo programą mokysis ne tik pažangiuose šalies sektoriniuose praktinio mokymo centruose, bet vyks mokytis ir į Vokietiją, žemės ūkio technikos mokymo centrą „DEULA – Nienburg“, kur tobulins tiksliųjų (kompiuterizuotų) žemės ūkio mašinų valdymo, žemės ūkio mašinų eksploatacinių medžiagų parinkimo, darbo su stendais, brėžinių skaitymo, naujų ir pažangių traktorių vairavimo ir valdymo ir kt. technologines kompetencijas.

Profesijos mokytojai, kurie pasirinko tobulinti technologines kompetencijas pagal Žuvininkystės technologinių kompetencijų tobulinimo programą, vyks mokytis į Lenkijos Varmijos-Mozūrų Olštyno universiteto praktinio mokymo bazę, kur tobulins žuvų ligų tyrimo metodikos, žuvų gydomųjų preparatų, vaistų, dezinfekantų naudojimo, uždarųjų akvakultūros sistemų įrengimo ir aptarnavimo bei recirkuliacinių sistemų komplektacijos ir veikimo principų technologines kompetencijas.

Projekto pradžia: 2017-07-04

Projekto pabaiga: 2020-01-04

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“./*54745756836*/