Šiais mokslo metais pradėtas vykdyti Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektas „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (ISWEB) Nr. 2019-1-FR01-KA229-062314_4  įgauna pagreitį.

Visuose Centro skyriuose buvo suburtos mokytojų ir mokinių darbo grupės. Buvo atliktas mokinių požiūrio į emocinę ir socialinę aplinką tyrimas IQES sistemoje. Per pirmuosius penkis mėnesius buvo suorganizuotos dvi edukacinės išvykos, dalyvauta respublikinėje konferencijoje, paskaitose. Projekto metu turi būti sukurtas logotipas, jis kuriamas visose partnerinėse šalyse- Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje. Centro komandos organizavo kūrybines dirbtuves, kurių metu mūsų mokiniai kūrė savo logotipo versijas. Geriausių darbų kūrėjai veš savo darbus į kitą projekto susitikimą Ispanijoje ir dalyvaus tarptautiniame konkurse.

Operatyviai buvo skurta projekto facebook‘o paskyra, o sausio mėnesį projektas ISWEB  „gavo savo kampelį“ centro internetinėje svetainėje. Projekto veiklose dalyvavo 181 mokinys, darbe su jais buvo naudojamos įvairios veiklos formos- paskaita, diskusija, edukaciniai žaidimai, ekskursija, individualūs pokalbiai, kūrybinės dirbtuvės, kūrybiškas darbų pristatymas, išmaniųjų įrenginių ir programėlių naudojimas, pokalbis-diskusija (grupėje ir individualiai), popamokinė veikla.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

/*54745756836*/