Marijampolės profesinio rengimo centro bendruomenė jau penkerius metus aktyviai dalyvauja projekte „Mokyklos –Europos Parlamento ambasadorės“. Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos (ES) sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento (EP) vaidmeniu Europos demokratijoje. Joje numatytos tiek formaliojo ugdymo (integruotos pamokos apie ES ir Europos Parlamentą), tiek neformaliojo ugdymo (Europos dienos renginiai, diskusijos, informacijos apie EP ir ES sklaida) priemonės.

2022 m. lapkričio 18 dieną Gimnazijos skyriaus mokytojos – ilgametės projekto dalyvės – Jolita Vičkačkienė ir Jurgita Schroeder tobulinosi seminare, kuris vyko Europos Parlamento biure Vilniuje. Aktualų ir įtraukų pranešimą, sukėlusį daug diskusijų  apie Europos Parlamento veiksmus,  siekiant įveikti energetikos ir ekonomikos krizę,  nuotoliu pristatė Europos Parlamento narė Aušra Maldeikienė. Komandinio darbo įgūdžius išbandėme, dalyvaudamos interaktyviose dirbtuvėse ir klausydamos Vaidoto Steponavičiaus pranešimo ,,Kritinio  argumento formulavimas ir savo pozicijos apgynimas“. Taip pat mokymuose buvo demonstruojamos parengtos metodinės medžiagos galimybės, organizuojant renginius, konferencijas, integruotas pamokas. Projekte dalyvaujantys bendruomenės nariai  galės pasinaudoti Europos Parlamento biuro padovanota nauja  padalomąja  medžiaga, lankstinukais, knygomis.

Daugiau apie projektą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“:  https://www.europarl.europa.eu/lithuania/lt/mokykloms/mokyklos-%E2%80%93-europos-parlamento-ambasador

Jurgita Schroeder lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

/*54745756836*/