Marijampolės PRC kartu su partneriais iš 8 Lietuvos profesinio rengimo mokymo įstaigų įgyvendina projektą ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“. Šiandiena, atlaisvinus judėjimo apribojimus tarp savivaldybių, turime galimybę priimti mokinius iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro. Mokiniai, besimokydami technikos priežiūros verslo darbuotojo specialybės, visą savaitę tobulins savo praktinius įgūdžius ar įgis naujų Marijampolės PRC Sektoriniame praktinio mokymo centre. Praktinis mokymas Sektoriniame praktinio mokymo centre, prisideda prie kokybiškesnio profesinio mokymo ir mokymosi sąlygų, stiprina profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą su darbdaviais. Tikėtina, kad atliekama praktika, ne tik sustiprins praktinius įgūdžius, bet ir paskatins mokinius, rinktis mokymąsi pameistrystės forma, ir įgijus kvalifikaciją, dirbti pagal pasirinktą specialybę.

Vystymo skyriaus vedėja Monika Lunskutė

/*54745756836*/