Tarptautinio projekto ISWEB komanda Gimnazijos skyriuje atliko tyrimą apie mokinių požiūrį į socialinę ir emocinę aplinką. Projekto tikslas – atlikti ne tik situacijos analizę, bet ir suteikti pagalbą sunkumų turintiems mokiniams bei įtraukti juos į aktyvias veiklas mokykloje. Tyrimo metu mokiniai atsakinėjo į anketos klausimus IQES online sistemoje, vertindami mikroklimatą, savo santykius su draugais, mokytojais, pagalbos specialistais Centre, galimybes save išreikšti įvairiose neformaliose veiklose, išsakyti nuomonę. Tyrime dalyvavo įvairių ( I –IV) gimnazijos klasių mokiniai, iš viso – 100 respondentų. Į anketos klausimus atsakė – 92 procentai apklaustųjų. Gauti duomenys apdorojami, analizuojami ir bus pateikiami ISWEB projekto dalyviams, komandos nariams, Gimnazijos skyriaus mokytojams ir mokiniams./*54745756836*/