Marijampolės PRC projektinės veiklos įkvepia tiek mokinius, tiek mokytojus kūrybiškai augti, siekti inovatyvių žinių, plėsti kultūrinį akiratį. Būtent apie tai buvo kalbėta(si) gerosios patirties sklaidos renginyje.

Dalyviai dalinosi įspūdžiais iš tarptautinių susitikimų, vykusių Portugalijoje ir Rumunijoje. Visi sutiko, jog norint įgyti naujų kompetencijų, reikia drįsti išeiti iš komforto zonos ribų ir ryžtingai žengti pokyčių link.

Šie ,,Erasmus+” mokyklų mainų projektai- ,,Inclure sans Exclure” („Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“) bei ,,Digital ambassadors of cultural heritage” („Skaitmeniniai kultūrinio paveldo ambasadoriai“), mokinių ir mokytojų teigimu, paliko įspūdį visam gyvenimui: vizitų metu įsiminę kultūriniai įspūdžiai, grupinis darbas, sujungęs skirtingų tautų požiūrius ir vertybes.

Kaip Fernanandas de Rochas sakytų: „Atmintis ir mąstymas kuria patirtį“! O mūsų tarptautinės bendrystės patirtis papildė vizitų metu pažintos Rumunijos ir Portugalijos krašto istorijos, kraštovaizdžio didingumas, tautos liaudies kostiumai ir papročiai. Sklaidos renginyje dalyviai teigė, jog šios tarptautiškumo patirtys – tai neišsenkantys atradimų lobynai ir raktai į sėkmę!

Susitikimo metu dalyviai dalinosi Rumunijoje sukurtu interaktyviu skaitmeniniu šalių žemėlapiu, atspindinčiu materialųjį ir nematerialųjį paveldą, kurį naudosime ir savo Marijampolės PRC įstaigoje ugdymo procesui pagyvinti. Komanda, viešėjusi Portugalijoje, pristatė sukurtas metodines-pedagogines korteles, kurios padės mokytojams gerinti ugdymo(si) proceso kokybę, o mokiniams paruošta metodinė medžiaga suteiks galimybę šalinti mokymosi sunkumus ir spragas.

Ši tarptautinė bendrystė suteikė galimybę tobulinti profesinius įgūdžius, sukurti metodines priemones mokiniams bei pasidžiaugti turtinga kultūrine programa. Tad kas gali būti gražiau už gyvą ir nepamirštamą patirtį!

Informaciją apie projekto veiklas ir rezultatus galite rasti projekto internetinėje svetainėje https://d-ambassadors.com/.

Projektų vadovė Lina Klimavičienė

Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

/*54745756836*/