2021m. Gruodžio 15-16 dienomis Marijampolės PRC l.e. Vystymo skyriaus vedėjos pareigas Monika Lunskutė lankėsi Rygos turizmo ir kūrybinių industrijų profesinėje mokykloje (Latvija). Vizito tikslas – užmegzti glaudesnius partnerystės ryšius tarp organizacijų būsimose projektinėse veiklose. Patikima partnerystė – viena pagrindinių projektų sėkmės sudedamųjų dalių.

Vizito metu buvo susipažinta su mokymo įstaigos veikla, siekiais ir tikslais, aplankyti praktinio mokymo (si) kabinetai ir laboratorijos. O pamatyti buvo tikrai ką. Šiuo metu mokymo įstaiga atsinaujina, diegiamos inovatyvios technologijos praktinio mokymo kabinetuose, įrenginėjamos modernios auditorijos, atnaujinami mokinių bendrabučiai.

Aptartos įvairios galimybės Centro mokiniams, mokytojams ir administracijos darbuotojams vykti tobulintis pagal ,,Erasmus+“ programos projektus.

Projektų vadovė Kamilė Koncevičiūtė

Šis leidinys (ar kūrinys) atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.