Gruodžio 1-ąją dieną Marijampolės profesinio rengimo centre vyko verslo ir socialinių partnerių susitikimas, kurį inicijavo Marijampolės meras Povilas Isoda. Susitikimo tikslas buvo pristatyti ir aptarti Marijampolės profesinio rengimo centro bei Marijampolės kolegijos siūlomas programas ir jų įgyvendinimo galimybes.

Susirinkusius renginio dalyvius pasveikino Marijampolės meras Povilas Isoda bei išsakė lūkesčius, jog tikisi glaudesnių ryšių tarp verslo ir švietimo įstaigų plėtojant regione reikalingų specialistų rengimą.

Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius renginio dalyvius supažindino su Marijampolės PRC licencijuotomis bei šiuo metu vykdomomis profesinio mokymo programomis. Direktorius akcentavo : „Kad kokybiškai paruoštume šiuolaikinei darbo rinkai tinkamą specialistą, turime pasitelkti naujausią ir inovatyviausią darbo rinkoje sutinkamą įrangą“.

Šiuolaikinės darbo rinkos poreikį dažnai atitinka Lietuvos Sektoriniai praktinio mokymo centrai. Pranešimo metu buvo pristatyti ne tik Marijampolės PRC turimi Žemės ūkio technologijų bei Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų sektoriniai praktinio mokymo centrai, bet kiti Sektoriniai praktinio mokymo centrai, kuriuose Marijampolės PRC mokiniai atlieka praktinį mokymą.

Taip pat buvo pristatyta 2020-2021 m. priėmimo –įsidarbinimo mokinių statistika, pabrėžtas išaugęs stojančiųjų skaičius, išskirtos profesijos, kuriose šio priėmimo metu vyko didžiausi konkursai. Pasidžiaugta, jog Marijampolės PRC priimtų mokinių skaičiumi nenusileidžia didžiųjų miestų profesinio rengimo įstaigoms! Pristatyme buvo pateikta detali statistika apie 2020-2021 m. m. absolventų įsidarbinimą.

Buvo pristatyta ypač aktuali informacija verslui – tai pameistrystė, asmens įgytų kompetencijų vertinimas. Direktorius Gražvydas Juodišius plačiau pristatė pameistrystės mokymo formą, jos teikiamas galimybes tiek mokiniui, tiek darbdaviui. Buvo akcentuota, jog pameistrystės mokymo būdą pasirinkę mokiniai dažniausiai lieka tose įmonėse ir puikiai įsilieja į kolektyvus.

Marijampolės PRC direktorius nepamiršo paminėti ir vykdomų projektų, kurių metu tiek mokytojai, tiek mokiniai, vykdami į stažuotes užsienyje ir ten atlikdami praktiką, įgyja tarptautinės patirties. Direktorius Gražvydas Juodišius pristatė Marijampolės PRC ateities viziją –automatizacija – skaitmenizavimas palies kiekvieną profesinio mokymo programą.

Po pranešimo verslo atstovai pateikė daug klausimų bei siūlymų. Buvo diskutuojama, kaip pritraukti ir sudominti naujus mokinius, kodėl mokiniai vengia pasirinkti tam tikras specialybes, kokie verslo lūkesčiai artimiausiam penkmečiui.

Susitikimo svečiai Marijampolės kolegijos atstovai skaitė pranešimą apie Marijampolės kolegijos vykdomą veiklą, supažindino su pagrindinėmis veiklos sritimis ir pokyčiais. Buvo aptartas ir kolegijos išlikimo klausimas, pristatyta strategija bei žingsniai, kurie Marijampolės

kolegijai padėjo išsilaikyti. Kolegijos direktorė Alė Murauskienė pasidžiaugė vykdomais projektais bei partneryste su užsienio kolegijomis.

Po oficialių pranešimų visi renginio dalyviai aplankė Marijampolės PRC erdves, mokymo bazes bei Sektorinį praktinio mokymo centrą.

/*54745756836*/